За нас

Мисия и цели

Нашата мисия

Да бъдем утвърден производител на захарни изделия, предлагащ безопасни продукти с високо качество, в атрактивни опаковки и на достъпни цени, съобразени с изискванията на потребителите, при непрекъснато подобряване и разширяване на продуктовия асортимент.

Нашето мото

Да направим живота по-сладък!


Нашите цели

• Да поддържаме постоянство в качеството, да бъдем сред иноваторите в бранша и лидери по сигурност, ефективност, безопасност и опазване на околната среда.
• Да бъдем отговорни към нашите клиенти, партньори и служители.
• Да водим открита и гъвкава търговска политика и да предоставяме на нашите корпоративни клиенти възможност за растеж чрез:
  -    ексклузивност – внимателно подбиране на партньори;
  -    качество – отдаване на най-добро обслужване, безопасност и опазване на околната среда;
  -    разнообразие – портфолио експанзия в нови пазарни сегменти, специфични за нуждите на клиента.
•  Да осигуряваме устойчиво, печелившо развитие като оптимизираме разходите и увеличаваме производителността.
• Да инвестираме във високо-технологични машини и оборудване.
• Да предлагаме на служителите си възможност за личностно израстване и мотивация за работа.