Технолог

"ЗИВ" ЕООД търси да назначи Технолог за работа в производствената база на фирмата намираща се в гр. Балчик.

Изисквания:

  • Висше образование по специалностти ЗАХАР И ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ, ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ - БАКАЛАВЪР;
  • Компютърна грамотност и умения за работа с програмни продукти.

Предимства:

  • Владеене на английски език;
  • Придобита степен магистър.

Отговорности:

  • Осъществява технологичен контрол за спазването на утвърдената технология и участва при внедряването на нова такава, следи за качеството на производството на отделните асортименти, работата на оборудването, инструментите и приспособленията.


Ние предлагаме:

  • Възнаграждение над средното за страната плюс бонуси, обвързани с постигнатите резултати;
  • Работа в редовна смяна - 8 часа;
  • Осигурен служебен транспорт за живеещите в гр. Добрич;
  • Осигурена квартира за живеещите извън гр. Варна и гр. Добрич;
  • Реализация в динамичен екип.

Ако това предложение представлява интерес за вас, моля, изпратете автобиография, актуална снимка и копие от диплома за завършено образование на адрес: 9600 - гр. Балчик, ул. "Камчия" 8, "ЗИВ" ЕООД /Технически отдел/ или на e-mail: jobs@ziv.bg.

Интервю ще бъде проведено само с одобрените по документи кандидати. Предоставените лични данни ще бъдат обработени съгласно Закона за защита на личните данни.

Изпращането на пълен набор на документи е условие за разглеждане на кандидатурите.