Кариери

Благодарим Ви, че направихте първата крачка към откриване на възможност за кариера в „ЗИВ” ЕООД.
Към момента във фирмата работят над 500 служители, заети в производството, администрацията и търговията. Ние създадохме работна среда, в която хората с отговорност, ентусиазъм и инициативност работят заедно в екип с цел постигане на отлични резултати. За нас, комуникацията и сътрудничеството са от съществено значение в ежедневната работа. Взаимното уважение и искреност влияят върху атмосферата в компанията и към клиентите и служителите.

Ние имаме утвърдена система за набиране и подбор на персонал, която гарантира обективна оценка на кандидатите за работа. Съгласно възприетите стандарти за работа само одобрените по документи кандидати се канят на интервю. Всички лични документи, постъпващи в отдел “Човешки ресурси” по електронен път или по пощата, се разглеждат при спазване на стриктна конфиденциалност.

За нас много важни са както правилният подбор на служители с необходимата квалификация, така и тяхното бъдещо професионално развитие. За целта имаме разработена система за обучение, съобразена със спецификата на длъжността и нивото на квалификация на служителите. Обучението е важно за подобряване на индивидуалното представяне, силен мотивиращ фактор и предпоставка за бъдещо професионално развитие.

Наш основен принцип е да зачитаме и уважаваме служителите си, да инвестираме в тях и да им даваме възможност за професионално израстване.

„ЗИВ” ЕООД  обявява следните свободни работни места:

Технолог

Работник производство

Механик